Thứ Hai, Tháng Sáu 17, 2019

Kết Nối Tặng Sách

Home Kết Nối Tặng Sách
Chuyên mục là cầu nối nhằm kết nối những nhà hảo tâm, mạnh thường quân cổ vũ văn hóa đọc, muốn tặng sách cho các dự án sách miễn phí vì mục đích cộng đồng. Những dự án sách được nhận sách là những Dự án, hoạt động đã được đánh giá hiệu quả. Tất cả nhằm kêu gọi tinh thần hành động đọc sách để lĩnh hội tri thức, chiếm lĩnh những đỉnh cao, làm chủ vận mệnh!

Chuyên Mục Tin Tức